olvasnivaló

A civil Csíkszereda facebook csoport egy magánkezdeményezésből indult 2013 májusában, meghatározott célja akkor : jobbá tenni a szűkebb környezetünket (Csíkszeredát és környékét), intézményeit, embereit a közösségi média által.

Amint tudjuk nem mindig állt rendelkezésünkre az a közösségi média által (is) nyújtott szabadság amit a civil társadalom léte, illetve az egyének véleményének kinyilvánítása jelent.

Egy olyan csoportot szeretnénk magunkévá tudni amiben egyénileg és közösségileg képviselni tudjuk helyi jellegzetes értékeinket, érdekeinket, ki tudjuk fejezni azokat,  illetve meggyőződésünk hogy EGY-ütt a közösség összetartó erejét fel- és kihasználva hatásosan tudjuk képviselni azokat, ezáltal jobbá tegyük környezetünket, családjaink és magunk életterét illetve hétköznapjainkat és ünnepeinket.

Nevéből is adódoan a csoport Csíkszereda és környékén valamikor itt élő ( esetleg jelenleg elköltözött, de visszatérni szándékozó ), jelenleg itt lakó, dolgozó, ide időszakosan és szivesen visszatérő emberek számára nyitott.

A csoport olyan proaktív beállítottságú embereket lát szivesen sorai között akik önszabályzó, nonprofit módon, politika és diszkrimináció nélkül, önkéntes alapon a Csíkszereda és környék-i közösség és annak közjavainak érdekében szeretnének működni.

Miért jó nekünk ez a közösség?

Mert a közösségen belül, a helyi jellegzetességeket figyelembe véve :

 • közjavakat, új közös értéteket hozhatunk létre,
 • meglévőket erősíthetünk,
 • speciális igényekre hívhatjuk fel a figyelmet amire az állam nem figyel
 • szolidaritást, jótékonyságot, önkéntességet gyakorolhatunk
 • közéleti, közösségi aktivitást erősíthetünk
 • helyet, időt és teret biztosíthatunk önkifejezésünknek, érdeklődéseinknek, tenni akarásunknak.

Jelenleg a csoport magyar nyelven működik, a beszélgetések magyarul történnek, az nyelv a magyar.

Általános elvek :

Amit nem szabad

 1. A csoport nem direkt moderált csoport, viszont fenntartjuk annak jogát hogy a nyilvánosan reklámozó, trágár szavakat használó, nem tisztelettudó személyeket személyes felszólítás után töröljük a csoportból.
 2. Tilos a csoportban személyeskedni, politizálni, szélsőséges, esetleg nacionalista magatartást kinyilvánítani, diszkriminálni másokat, ezek megszegés nyilvános felszólítást von maga után, illetve a sorozatos megszegése a csoportból való kizárást eredményezi.
 3. Kereskedelmi céllal, esetleges adás-vétel reményében ne reklámozz, erre számos más lehetőség létezik a helyi közösségi média csoportokban.

Amit szabad

 1. A környéket direkt módon érintő érdekes cikkeket, pályázati felhívásokat, rendezvényeket, képzéseket, írásokat lehet megosztani a csoport többi tagjával.
 2. A helyi információ, esetleg tanács igénylése nem számít reklámnak, ha bárki valamit keres, véleményt keres egy bizonyos helyi szolgáltatásról, termékről, eseményről nyugodtan kérdezz a csoport tagjaitól.
 3. A csoport kimondott célja nem helyi termékek reklámozása, de a helyi értékek, illetve annak esetleges objektív kritikája esetleg pozitivumainak kiemelése a fent leírtak szerint megjeleníthető.

Egyéb fontos információ

 1. A virtuális világban, bármilyen felületen a folyamatos nagybetűs írás (Caps Lock) kiabálásként értelmezett, így megkérünk kerüld a nagybetűs írásmódot.
 2. Egyik fontos értékünk a magyar nyelvünk és helyesírásunk. Megkérünk amennyiben csak lehet, magyarul és helyesen írj. Ha netán nem, ne csodálkozz ha kijavítunk.
 3. A közösségi média kifejezés angol megfelelőjét (social media) 2006 júliusa óta használjuk. Ekkor definiálta a Wikipedia a közösségi média kifejezést úgy, miszerint “a közösségi média az a média, amit elsődlegesen egy közösség, mint csoport formál, közösségi szinten, nem pedig írók, újságírók és a médiavállalatok összessége“. (Forrás : Wikipédia : Közösségi Média)

A fent leírtak tükrében nyilványítsd ki véleményedet.

Olvasmány

Proaktív : előrelátóan cselekvő; felelősségteljes, önmagáért felelősséget vállaló; automatikusan végbemenő; kérés nélkül lezajló.
Proakív személy: felelősségteljes, önmagáért és cselekedeteiért felelősséget vállaló, előrelátóan cselekvő, általában pozitív beállítottságú.
A bátorság általános értelemben antidemokratikus vagy morálisan kétségbe vonható cselekedeteket is szolgálhat.
A civil kurázsi ezzel szemben demokratikus és humán értékekért, legitim, általánosítható érdekekért próbál tenni, és a békés konfliktus kezelésre törekszik.
A civil kurázsi így a nyilvános bátorság egy speciális formája: Minden civil kurázsi bátor, de nem minden bátor cselekedet civil kurázsi.

A Civil Kurázsi értékei :

 • emberi méltóság
 • szabadság, a személyiség szabad kibontakozása
 • egyenlőség, igazságosság, jogállamiság
 • demokrácia, tolerancia, társadalmi felelősség
 • béke és a népek közti megértés
 • a közjóra való törekvés, minden résztvevő jóléte
 • a szenvedést csillapítani, a károkat megakadályozni, a szükségállapotot enyhíteni
 • a fizikai és pszichikai sértetlenség/integritás megőrzése
 • mindenféle diszkrimináció ellen
 • kisebbségek üldözése ellen, a külföldi-ellenesség, a rasszizmus, antiszemitizmus, szexizmus ellen
 • a fizikai és pszichikai erőszak ellen, ill. a személyi, strukturális és kulturális erőszak ellen; a minden embert megillető alapvető szükségletek kielégítéséért, különösen az éhezés, szegénység és betégség ellen
 • a társadalmi és politikai elnyomás ellen, az autoritarizmus és totalitarizmus ellen

A civil kurázsi azt jelenti, hogy…

 • nem nézünk félre, hanem inkább közbelépünk
 • kifejezésre juttatjuk véleményünket, nemcsak a magánszféránkban, hanem nyilvánosság előtt is
 • kiállunk az igazság, pártatlanság, erkölcsösség elveinek védelmében
 • felszólalunk igazságtalan vagy rasszista megkülönböztetésnek tekinthető helyzetekben és nem várunk arra, hogy majd valaki más megteszi ezt helyettünk

A civil kurázsit gyakran demokratikus erényként is említik. Ez abban az értelemben elfogadható, ha erényes cselekedetről beszélünk, és nem erényes személyiségről.
Ez azt is jelenti, hogy bizonyos képességeket kialakítani és fejleszteni is lehet, és megfelelő viselkedési módokat be lehet gyakorolni például gyakran visszatérő konfliktus szituációkban.

A személyes bátorság mint “személyiségjegy” (ha létezik egyáltalán ilyen) lassabban nő, mint egy fa.